Introductie ArcGIS voor op School

Investering

Deze training duurt 1 dag en vraagt een investering van €190,- excl. BTW.

Snel naar

In deze training kijken we naar de mogelijkheden hoe ArcGIS Online (ArcGIS voor op School) geïntegreerd kan worden in het voortgezet onderwijs.

ArcGIS Online is het online GIS-programma van Esri waarmee u data kunt zoeken, verzamelen en toevoegen en waarmee u vervolgens deze data kunt visualiseren, analyseren en presenteren. In deze cursus is er aandacht voor de techniek, maar ook voor de didactiek en de praktische aspecten van het integreren van ArcGIS Online in uw onderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De training bestaat uit praktische opdrachten waarmee u het gebruik van ArcGIS Online binnen uw onderwijs eigen maakt. De cursus start met de achtergrond van wat een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is en waar en voor welke functies een GIS gebruikt wordt.

Deze kennis van een GIS wordt verder uitgebouwd in verschillende, op het onderwijs gerichte, opdrachten. In deze praktische opdrachten maakt u zelf kaarten op basis van CBS-gegevens of andere geprepareerde gegevens.

De cyclus die u hierbij doorloopt bestaat uit:

  • Beschrijven hoe GIS in verschillende organisaties gebruikt wordt.
  • Nieuwe onderwerpen/begrippen/thema’s met ArcGIS Online introduceren in de klas.
  • Data zoeken en data toevoegen aan online kaarten.
  • Visualiseren van geografische informatie (een online kaart maken).
  • Presenteren (een WebGIS-app / StoryMap maken).
  • Snel en eenvoudig online kaarten en WebGIS-apps maken op basis van content uit de Levende Atlas.
  • Het ArcGIS Online portaal verder inrichten, zodat u praktische opdrachten op kunt zetten voor uw studenten en/of leerlingen.

Vereiste voorkennis

Voor deze training is een algemeen begrip van Geografische Informatie Systemen, affiniteit met Geo-ICT en enige ervaring met een smartphone en tablet aanbevolen.