Masterclass Geo-Informatievoorziening in uw organisatie

Investering

De datum van de driedaagse masterclass wordt binnenkort bekend gemaakt en vraagt een investering van €2.500,- excl. BTW.

Snel naar

Los de uitdagingen van vandaag en morgen op door optimaal gebruik te maken van de snel veranderende informatievoorziening in uw organisatie. Ontdek hoe uw organisatie de kracht van geografie en de potentie van geografische informatie optimaal kan toepassen. U verkrijgt in deze masterclass inzicht in de samenhang tussen de ontwikkeling van de informatiesamenleving en de te realiseren toegevoegde waarde van (geografische) informatie.  In de masterclass leert u naar geo-informatievoorziening te kijken vanuit het perspectief van interne en externe klanten en daar ook naar te handelen. U leert de principes van de benodigde vaardigheden om de verandering van de informatievoorziening direct en adequaat aan te pakken.

De veranderende wereld van de geo-informatievoorziening

Onze samenleving staat voor grote opgaven. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, woningmarkt, vergrijzing en mobiliteit. De wereld verandert steeds sneller onder invloed van digitalisering en technologisering. Wat betekenen de informatiestromen en de digitale transformatie, naast tal van andere ontwikkelingen, voor uw organisatie?

Met de vele dataverzamelingen beschikt uw organisatie, klanten, leveranciers en de samenleving over een schat aan hoogwaardige (geografische) gegevens. Nu is de opgave om de waarde van deze data optimaal te benutten ten dienste van uw organisatie en zo te kapitaliseren op deze investeringen. Het gaat om transparantie, co-creatie en slimmer benutten van data. Geografie en ruimtelijk denken leveren daarbij onmiskenbaar meerwaarde.

En dan is de vraag: hoe pak ik dat aan, hoe gaat mijn organisatie deze meerwaarde ontdekken en benutten voor haar diensten en producten. En vooral: wat vraagt dat van mijn (geo-)organisatie?

Visie

Esri Nederland heeft op basis van jaren lange ervaring een duidelijke visie op het belang en de inrichting van geo-informatie in publieke organisaties en in de private sector. Deze visie heeft drie pijlers:

1) De toegevoegde waarde van ruimtelijk denken en locatiegerichte informatie voor beleidsvorming, inrichting en beheer;
2) Implementatie en ontwikkeling van een locatiegerichte informatievoorziening gedreven vanuit de ‘business’, aangesloten op de behoeften van de klant en met grip op investeringen en kosten;
3) De inrichting en organisatie van geo-informatievoorziening als integraal onderdeel van de informatiehuishouding.

Deze masterclass is opgebouwd rond deze drie pijlers.

Samen met specialisten uit het werkveld en met professionals van Esri Nederland koppelen we onze visie, methodes en conceptuele modellen aan de praktijk. Ervaringsdeskundigen delen en bespreken praktijkcases. In actieve werkvormen leert u door interactie, discussie en kritische reflectie met de docenten en mede-cursisten de theorie op praktische wijze toe te passen in uw eigen omgeving.

Wat leert u in deze masterclass?

De masterclass behandelt een stelsel samenhangende vaardigheden.

Het fundament daarvan is ruimtelijk denken. Aan de hand van de basisconcepten van geografie leert u ontdekken wat de ruimtelijke aspecten van de processen en diensten van uw organisatie zijn en hoe locatie en geografie waarde kunnen toevoegen.

Daarop aansluitende vaardigheden betreffen vraagsturing, het ophalen van informatiebehoeften en het analyseren van de inhoudelijke kwaliteit van de informatievoorziening (“fitness for use”, gebruikersgericht). Hoe gaat u met belanghebbenden in uw organisatie in gesprek over de meerwaarde van geografische informatie?

Verandermanagement, stakeholdersanalyse en een SWOT analyse van uw team geven de handvatten om aan de slag te gaan met een toekomstgerichte (geografische) informatievoorziening. Daarbij hoort ook het bouwen van een heldere businesscase.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor informatiemanagers, geo-coördinatoren, leidinggevenden van geo-afdelingen, demand managers en informatie-adviseurs. Ook voor ervaren GIS- of geo-experts en adviseurs is deze masterclass een goede investering in hun persoonlijke ontwikkeling.

De belangrijkste kritische succesfactor voor het realiseren van een adequate geografische informatievoorziening voor uw organisatie is een bruggenbouwer tussen de belanghebbenden en de informatievoorziening. U leert hoe u deze bruggenbouwer kunt zijn.

Het programma in hoofdlijnen

Dag I: Locatiegerichte informatie en klantgericht denken en handelen
Op dag 1 staat het belang van locatie en de meerwaarde van GIS voor de organisatie centraal. Deelnemers leren hoe ze de informatiebehoefte van de eigen organisatie inzichtelijk kunnen maken. Het gaat daarbij vooral om de goede mindset en handelwijze. Praktische methodieken worden uitgelegd en getraind aan de hand van realistische cases.

 • Kennismaken en analyse eigen situatie
 • De essentie van ruimtelijk denken en de toegevoegde waarde voor de bedrijfsprocessen
 • Methodieken om de (vaak latente) klantbehoefte te onderzoeken
 • Denken en handelen vanuit het klantperspectief

Dag II: Locatiegerichte informatie succesvol implementeren
Op de 2e dag krijgen de deelnemers inzicht in het organiseren van een vraaggerichte geo-informatievoorziening.

 • Acteren vanuit visie en doel
 • Organiseren, veranderen en meegroeien met de business (missie, bedrijfsdoelstellingen)
 • Welke competenties en vaardigheden zijn nodig
 • Knelpunten en oplossingen in de geo-informatievoorziening

Dag III: Het bouwen van een business case “locatiegerichte informatie”
Op de 3e dag brengt u vanuit een architectuurbenadering samenhang aan tussen de diverse onderdelen. Het perspectief van de businesscase maakt het waarom van locatiegerichte informatie en GIS scherp. Hoe de toegevoegde waarde ontdekken en realiseren? Hoe organiseren en implementeren?

 • De relatie tussen organisatiedoelstellingen, strategie, bedrijfsfuncties en ruimtelijk denken
 • De organisatie van business, techniek en data, gericht op relevante locatiegerichte informatie
 • Praktijkcases; oefenen met het bouwen van een succesvolle businesscase