Gebruik van FME Desktop Basic

Investering

Deze training duurt 2 dagen en vraagt een investering van €1.350,- excl. BTW.

Snel naar

In deze training leert u de grondbeginselen van FME en ArcGIS Data Interoperability.

FME (Feature Manipulation Engine) is software van de firma Safe Software. FME maakt het mogelijk om een groot aantal bestandsformaten uit te lezen, deze te veranderen en weg te schrijven naar een gewenst bestandsformaat.  

Tijdens deze training maakt u gebruik van de FME Workbench. In de workbench kan een zogenaamde workspace gemaakt worden van waaruit data gelezen kan worden, vervolgens de data aanpassen en het in een bepaald bestandsformaat opslaan. De FME workbench is het belangrijkste onderdeel van FME. Deze zelfde workbench treffen we ook aan in de ArcGIS Data Interoperability extensie van Esri die we kunnen gebruiken vanuit ArcGIS Pro. Door het volgen van deze training kan u dus zowel werken met FME Desktop als ook de ArcGIS Data Interoperability extensie vanuit ArcGIS Pro. De verschillen tussen deze twee applicaties komen ook aan bod. 

Deze training bevat Engelstalig lesmateriaal, begeleid door een Nederlandssprekende docent.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basisconcepten van FME en de ArcGIS Data Interoperability extensie 
 • Werken met de FME Workbench 
 • Data Integratie 
 • Connectie maken naar data 
 • Data transformeren 
 • Attributen modificeren 
 • Data filteren 
 • Workspaces ontwerpen voor het lezen en schrijven van data 
 • Conditionele waarden gebruiken
 • Joinen van tabellen 
 • Documenteren van een workspace 
 • Het debuggen van een workspace 

Vereiste voorkennis

Enige basiskennis van GIS en in het bijzonder van ArcGIS Pro is vereist. 

Gebruik van ArcGIS Pro
3 dagen
Nederlands