Verdieping introductie ArcGIS voor op School

Investering

Deze training duurt 1 dag en vraagt een investering van €190,- excl. BTW.

Snel naar

In deze training, die volgt op de training introductie ArcGIS voor op School, kijken we naar de gevorderde mogelijkheden hoe ArcGIS Online geïntegreerd kan worden in het voortgezet onderwijs.

ArcGIS Online is het online GIS-programma waarmee u data kunt zoeken, verzamelen en toevoegen en waarmee u vervolgens deze data kunt visualiseren, analyseren en presenteren. In deze cursus is er aandacht voor de techniek, maar ook voor de didactiek en de praktische aspecten van het integreren van ArcGIS Online in uw onderwijs.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De training bestaat uit theorie en praktische opdrachten waarmee u het gevorderd gebruik van ArcGIS Online binnen uw onderwijs eigen maakt. De cursus start met het bespreken van theorie over geodata. Er wordt ingegaan op verschillende veldtypes en de relatie tussen veldtypes en visualisatie- en analysemogelijkheden. Dit wordt vervolgens toegepast in verschillende opdrachten die ook in de klas te gebruiken zijn en/of waarmee inspiratie opgedaan kan worden om opdrachten te ontwerpen die in uw onderwijs te gebruiken zijn.

In de tweede helft van de training staat het voorbereiden, uitvoeren en presenteren van resultaten van veldwerk centraal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Survey123 en/of ArcGIS Collector als veldwerkapplicaties. De resultaten worden naar keuze gevisualiseerd in een dashboard en/of StoryMap.

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan analyses in ArcGIS Online. Daarbij wordt het geografische onderzoeksproces doorlopen en verschillende bijbehorende opdrachten doorlopen.

In deze training staan de volgende leerdoelen centraal.

Na deze workshop:

  • kunt u verschillende veldtypes beschrijven.
  • kent u de samenhang tussen veldtypes en symbologie- en analysemogelijkheden.
  • kunt u de data in uw kaart op een juiste manier visualiseren.
  • kunt u met Survey123 en/of ArcGIS Collector veldwerk uitvoeren en de verzamelde gegevens (in de klas) analyseren.
  • kunt u met ArcGIS Dashboards de resultaten van veldwerk presenteren.
  • kunt u analyses gebruiken om meer geografische vraagstukken op te lossen.

Vereiste voorkennis

Voor deze training zijn de kennis en vaardigheden die opgedaan kunnen worden in de training Introductie ArcGIS voor op School, affiniteit met GEO-ICT en enige ervaring met een smartphone en/of tablet aanbevolen.