Scripting met Python in ArcGIS Pro

Investering

Deze training duurt 3 dagen en vraagt een investering van €1.895,- excl. BTW.

Snel naar

In deze training leert u hoe u scripts kunt maken in ArcGIS Pro die uw GIS-werkzaamheden automatiseren.

U leert onder meer hoe u toegang kunt krijgen tot de Python-omgeving in ArcGIS Pro, hoe u gemeenschappelijke gegevensbeheertaken kunt scripten en hoe u geoprocessing-workflows kunt automatiseren. Ook leert u verschillende technieken om uw scripts te delen, zodat ze zowel binnen als buiten ArcGIS Pro eenvoudig toegankelijk zijn.

Deze training bevat Engelstalig lesmateriaal, begeleid door een Nederlandssprekende docent.

De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Het toepassen van Python-syntaxregels, error-handlingstechnieken en toolvalidatie om robuuste scripts te maken in ArcGIS Pro.
  • Het gebruik van lists en loops om geoprocessing-taken binnen een script te herhalen om efficiënte en herhaalbare analyse-workflows te maken.
  • Het gebruik van cursors om toegang te krijgen tot GIS-data, attributen te bewerken en features aan te maken en te wijzigen.
  • Het maken van geoprocessing packages en custom script tools om uw Python scripts met andere ArcGIS-gebruikers te delen.

Vereiste voorkennis

Voor deze training is het wenselijk dat u de training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ of ‘ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers’ heeft gevolgd, eventueel ook de training ‘Introductie in de ontwikkeltaal Python’. En ervaring heeft met Python en/of programmeertechnieken.

Gebruik van ArcGIS Pro
3 dagen
Nederlands
ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers
2 dagen
Nederlands
Introductie in de ontwikkeltaal Python
2 dagen
Engels