Preconference workshop: Aan de slag met een Digital Twin

Investering

Deze workshop duurt één dag en vraagt een investering van 650,- euro p.p. excl. BTW.

Snel naar

 

Het concept Digital Twins is bezig met een stevige opmars in het Nederlandse data en GIS landschap. Digital Twins, ofwel “Digitale Tweelingen”, zijn virtuele representaties van de echte wereld, zoals fysieke objecten, processen, relaties en gedragingen. Deze virtuele modellen bestaan uit informatiemodellen, data, rapportages, analyses en een gebruikerservaring.

Veel organisaties willen aan de slag met Digital Twins om de huidige situatie vast te leggen, de status (real time)te monitoren en toekomstige scenario’s te voorspellen. Daarnaast worden ze gebruikt om veranderingen over tijd te visualiseren. Een status in het verleden, een representatie van de huidige situatie of in de toekomst. Mede door enorme toename aan data(bronnen) en vernieuwing van technologie is er meer mogelijk dan ooit.

Maar als er zoveel mogelijk is. Waar begint u dan?

Inhoud

Tijdens de preconference workshop ‘Aan de slag met een Digital Twin’ zullen organisaties die de Digital Twin hebben omarmt vertellen over hun aanpak en welke kennis vanuit de business en technologie zij hiervoor hebben samengebracht. Vervolgens krijgt u een inkijkje in de laatste technologische mogelijkheden en krijgt u concrete handvatten hoe tot een uitgewerkte Digital Twin toepassing te komen voor een casus uit uw eigen organisatie.

De preconference workshop is gefocust op het samenbrengen van kennis uit twee verschillende disciplines. Enerzijds de GIS-specialist en anderzijds de persoon die zich bezighoudt met het optimaliseren van werkprocessen. Wij moedige dan ook ten zeerste aan om met zijn tweeën te komen.

Aan het eind van de dag lopen u en uw collega geïnspireerd en met een uitgewerkte casus voor uw organisatie naar buiten.

Doelgroep

De preconference workshop is bedoelt voor twee doelgroepen:

  • GIS-medewerkers/GIS-specialisten
  • Interne klant ‘de business’ > denk hierbij aan: hoofd operatie, asset managent, projecten, iemand van stedelijke ontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptie of mobiliteit.

Het maken van een Digital Twin vergt een goede samenwerking tussen GIS-medewerker/specialist en de interne klant. Het programma van deze dag is zó ingestoken dat organisaties die vanuit GIS én interne klant komen, het meeste uit deze dag halen.

Programma

Ochtendprogramma
’s Ochtends ligt de nadruk op inspiratie, waarde van Digital Twins voor diverse sectoren, technologie update, en hoe tot een aanpak te komen.

Middagprogramma
 ‘s Middags gaan jullie allereest in twee afzonderlijke tracks aan de slag voor een verdiepende sessie op ieders discipline. Hierna komen jullie bij elkaar om samen aan de slag te gaan met een eigen Digital Twin.

Track voor de GIS-specialist:
De GIS-specialist krijgt een korte hands-on training

Track voor de business-collega:
In deze track kijkt u hoe data kan bijdragen aan de bedrijfsopgave en hoe het vraagstuk met data opgepakt kan worden.

Wilt u meer weten over Digital Twins?

Klik hier