Masterclass 'Geografische Informatievoorziening voor de stad van morgen'

Investering

Deze masterclass duurt 3 dagen en vraagt een investering van €2.500,- excl. BTW.

Snel naar

Deze masterclass is een geheel vernieuwde voortzetting van de succesvolle masterclass “Organisatie en GIS”.

U leert hoe u de informatievoorziening van uw organisatie verandert, zodat deze de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen kan helpen oplossen. Ontdek hoe uw organisatie daarbij de kracht van geografie en de potentie van geografische informatie optimaal kan toepassen. U verkrijgt in deze training inzicht in de samenhang tussen de ontwikkeling van de informatiesamenleving en de te realiseren toegevoegde waarde van (geografische) informatie. In de masterclass leert u naar geo-informatievoorziening te kijken vanuit het perspectief van interne en externe klanten en daar ook naar te handelen. U leert de principes van de benodigde vaardigheden om de verandering van de informatievoorziening direct en adequaat aan te pakken.

De veranderende wereld van de geo-informatievoorziening

Onze samenleving staat voor grote opgaven. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid, woningmarkt, vergrijzing en mobiliteit. De wereld verandert steeds sneller onder invloed van digitalisering en technologisering. Wat betekenen die informatiesamenleving en de digitale transformatie voor de stad en haar inwoners? Ook de aanstaande invoering van de omgevingswet is een ingrijpende verandering voor gemeenten en andere organisaties die betrokken zijn bij het beheer en de inrichting van de ruimte in Nederland.

Met de basisregistraties en de vele andere dataverzamelingen beschikt de samenleving over een schat aan hoogwaardige (geografische) gegevens. Nu is de opgave om de waarde van deze data optimaal te benutten ten dienste van de stad en zo te kapitaliseren op deze investeringen. Het gaat om transparantie, co-creatie en slimmer benutten van data. Geografie en ruimtelijk denken leveren daarbij onmiskenbaar meerwaarde. Om de stad en het landelijk gebied beter te laten functioneren en een antwoord te geven op grote maatschappelijke opgaven.

Dat weten de docenten van deze masterclass uit ervaring. En dan is de vraag: hoe pak ik dat aan, hoe gaat mijn organisatie deze meerwaarde ontdekken en benutten voor haar diensten en producten. En vooral: wat vraagt dat van mijn (geo-)organisatie?

Visie achter deze Masterclass

Esri heeft op basis van een lange ervaring een duidelijke visie op de het belang en de inrichting van geo-informatie in publieke organisaties en de in de private sector. Deze visie heeft drie pijlers:
1) De toegevoegde waarde van ruimtelijk denken en locatiegerichte informatie voor beleidsvorming, inrichting en beheer;
2) Implementatie en ontwikkeling van een locatiegerichte informatievoorziening gedreven vanuit de ‘business’, aangesloten op de behoeften van de klant en met grip op investeringen en kosten;
3) De inrichting en organisatie van geo-informatievoorziening als integraal onderdeel van de informatiehuishouding.

Deze masterclass is opgebouwd rond deze drie pijlers.

Samen met specialisten uit het werkveld en met professionals van Esri Nederland koppelen we onze visie, methodes en conceptuele modellen aan de praktijk. Ervaringsdeskundigen delen en bespreken praktijkcases. In actieve werkvormen leert u door interactie, discussie en kritische reflectie met de docenten en mede-cursisten de theorie op praktische wijze toe te passen in uw eigen omgeving.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor informatiemanagers, geo-coördinatoren, leidinggevenden van geo-afdelingen, demandmanagers en informatie-adviseurs. Ook voor ervaren GIS- of geo-experts is deze training een goede investering in hun persoonlijke ontwikkeling. De belangrijkste kritische succesfactor voor het realiseren van een adequate geografische informatievoorziening voor de stad van morgen is een bruggenbouwer tussen de belanghebbenden en de gemeentelijke informatievoorziening. U leert hoe u deze bruggenbouwer kunt zijn.

Leerdoelen

 

 • De masterclass behandelt een stelsel samenhangende vaardigheden. Het fundament daarvan is ruimtelijk denken. Aan de hand van de basisconcepten van geografie leert u ontdekken wat de ruimtelijke aspecten van de processen en diensten van uw organisatie zijn en hoe locatie en geografie waarde kunnen toevoegen.
 • Daarop aansluitende vaardigheden betreffen vraagsturing, het ophalen van informatiebehoeften en het analyseren van de inhoudelijke kwaliteit van de informatievoorziening (“fitness for use”, gebruikersgericht). Hoe gaat u met belanghebbenden in uw organisatie in gesprek over de meerwaarde van geografische informatie?
 • Verandermanagement, stakeholdersanalyse en een SWOT analyse van uw team geven de handvatten om aan de slag te gaan met een toekomstgerichte (geografische) informatievoorziening. Daarbij hoort ook het bouwen van een heldere businesscase.

 

Het programma op hoofdlijnen

Dag I: Locatiegerichte informatie en klantgericht denken en handelen

Op dag 1 staan het belang van locatie en daarmee de meerwaarde van GIS voor de organisatie centraal. Deelnemers leren hoe ze de informatiebehoefte van de eigen organisatie inzichtelijk kunnen maken. Het gaat daarbij vooral om de goede mindset en handelwijze. Praktische methodieken worden uitgelegd en getraind aan de hand van realistische cases.

 

 • Kennismaken en analyse eigen situatie
 • De essentie van ruimtelijk denken en de toegevoegde waarde voor de bedrijfsprocessen
 • Methodieken om de (vaak latente) klantbehoefte te onderzoeken
 • Denken en handelen vanuit het klantperspectief

 

Dag II: Locatiegerichte informatie succesvol implementeren

Op de 2e dag krijgen de deelnemers inzicht in het organiseren van een vraaggerichte geo-informatievoorziening.

 

 • Acteren vanuit visie en doel
 • Organiseren, veranderen en meegroeien met de business (missie, bedrijfsdoelstellingen)
 • Welke competenties en vaardigheden zijn nodig
 • Knelpunten en oplossingen in de geo-informatievoorziening

 

Dag III: Het bouwen van een business case “locatiegerichte informatie”

Op de 3e dag brengt u vanuit een architectuurbenadering samenhang aan tussen de diverse onderdelen. Het perspectief van de business case maakt het waarom van locatiegerichte informatie en GIS scherp. Hoe de toegevoegde waarde ontdekken en realiseren? Hoe organiseren en implementeren?

 

 • De relatie tussen organisatiedoelstellingen, strategie, bedrijfsfuncties en ruimtelijk denken
 • De organisatie van business, techniek en data, gericht op relevante locatiegerichte informatie
 • Praktijkcases; oefenen met het bouwen van een succesvolle businesscase

 

Docenten

 

 • Bert Vermeij – Senior Business Consultant, Esri Nederland.
 • Leon Hendriks – Managing Partner, Aerovision.
 • Hans Versluijs – Senior Adviseur, Aerovision.
 • Marien de Bakker – Senior Lecturer / Project Manager Geo Media & Design, HAS Den Bosch.
 • Peter van Capelleveen – Hoofd onderzoek en informatie, Gemeente Zwolle.
 • Marco Wagemakers – Solution Architect, Esri Nederland

 

Duur en opzet masterclass

De masterclass is verdeeld over 3 dagen, van 9.30 tot 16.30 uur (geen avondsessie).
Vooraf aan de 1e cursusdag maken de deelnemers een analyse van de eigen situatie. Ook voor de derde dag is een huiswerkopdracht voorzien. De opdrachten worden in de groep gepresenteerd en besproken.

Vereiste voorkennis

Voor deze training is er geen vereiste voorkennis.

Wilt u inschrijven voor deze masterclass? Kies onderstaand de datum met locatie en schrijf u vervolgens in.

Standaard zijn de trainingsdagen aangesloten dagen, bij uitzonderingen wordt dit vermeld.