ArcGIS Pro: Imagery Analyses

Investering

Deze training duurt 1 dag en vraagt een investering van €725,- excl. BTW. 

Snel naar

Haal meer waarde uit pixels.

Deze training is bedoeld voor GIS professionals en beeldanalisten die informatie en inzicht willen afleiden uit satelliet beelden, luchtfoto’s of andere door sensoren ingewonnen datasets. 

We gaan in deze training in op het visualiseren en verwerken van deze data en de afgeleide producten die we daar vervolgens mee kunnen maken. We maken gebruik van onder andere ArcGIS Pro in combinatie met ArcGIS Image Analyst tools.  

We behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Dynamisch raster functies toepassen om ‘on the fly’ de raster data te processen en analyseren (zoals het verbeteren van de image display en vervolgens change detection toepassen) 
  • Image classification uitvoeren 
  • Geclassificeerde thematische rasters maken om de analyse vraag te kunnen beantwoorden. 
  • Werken met afgeleide producten zoals digital elevation models. 

Vereiste voorkennis

Voor deze training is het vereist dat u de training ‘ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers’ of ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ heeft gevolgd, of bezit over of vergelijkbare kennis.

ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers
3 dagen
Nederlands
Gebruik van ArcGIS Pro
3 dagen
Nederlands

"Haal meer waarde uit pixels"