GeoWeb: Introductie Workflow

Investering

Deze training duurt 2 dagen en vraagt een investering van €1.395,- excl. BTW.

Snel naar

In GeoWeb is het mogelijk om werkprocessen van eindgebruikers te automatiseren via de workflowtechnologie. Deze training is gebaseerd op de nieuwe generatie workflowtechnologie Workflow 5.

Workflows helpen de eindgebruiker stap voor stap om op een eenvoudige manier, complexere of repeterende handelingen uit te voeren. Ingewikkelde locatieanalyses, speciale processtappen bij het inventariseren/inspecteren, input verzamelen t.b.v. ingewikkelde berekeningen die op de achtergrond uitgevoerd worden, worden op deze manier beschikbaar gesteld. Workflow 5 is een nieuwe technologie, waarmee het mogelijk is om via de Workflow Designer in de browser workflows te maken op basis van bijna 200 voorgedefinieerde activiteiten.

Deze training wordt verzorgd in samenwerking met Sweco.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Introductie Workflow
  • Ontwerpen, bouwen, uitvoeren en testen van een workflow
  • Weergeven van een ArcGIS FeatureSet
  • Gebruik van uitvoer van activiteiten in expressies
  • Configureren van een formulier
  • Gebruiken van formulier events
  • Gegevens ophalen uit GeoWeb

De kracht van workflows

Als de workflows in het portaal opgeslagen zijn, kunnen ze vanuit daar eenvoudig gedeeld worden met inidividuen, groepen of organisaties. Vervolgens kunnen zij deze workflows gebruiken in GeoWeb of de Web AppBuilder.

Vereiste voorkennis

Voor deze training is het wenselijk dat u de training ‘GeoWeb: Gebruik en functioneel beheer’ heeft gevolgd.

GeoWeb: Gebruik en functioneel beheer (HTML5 viewer)
2 dagen
Nederlands