Gebruik van Utility Networks

Investering

Deze training duurt 2 dagen en vraagt een investering van €1.395,- excl. BTW.

Snel naar

Deze training is een introductie in het gebruik van het ArcGIS Utility Network en geeft een conceptueel beeld van deze functionaliteit binnen ArcGIS.

De inzet van ArcGIS Utility Network levert krachtige tools voor het modelleren, visualiseren, editen en analyseren van complexe utility-netwerken. Deze training is geschikt voor GIS-professionals die werken met elektriciteit-, gas-, water-, of telecom-netwerken en levert een uitgebreid overzicht van de netwerkarchitectuur binnen de enterprise geodatabase. Leer alles over de laatste ontwikkelingen rondom assetbeheer, het snel inzichtelijk krijgen van de gevolgen van storingen en de mogelijkheden om snel te reageren op escalaties. Deelnemers kunnen cursusoefeningen voltooien met behulp van scenario’s voor elektriciteit, gas of water.

Deze training bevat Engelstalig lesmateriaal, begeleid door een Nederlandssprekende docent.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kennismaking met de architectuur en onderdelen van het Utility Network Management.
  • Inzicht krijgen in hoe topologie en connectiviteit zijn opgebouwd binnen een netwerk.
  • Kiezen van een standaard workflow en wijzigen van netwerk features en componenten.
  • Introductie van tiers voor het opdelen van een netwerk in deelnetwerken.
  • Uitvoeren van netwerk traces om bronnen van storingen en getroffen klanten te identificeren.
  • Creëren en delen van diagrammen om dynamisch het netwerk te visualiseren.
  • Een Utility Network Solution inzetten om zelf aan de slag te gaan met het Utility Network

Vereiste voorkennis

Voor deze training is het vereist dat u de training ‘Gebruik van ArcGIS Pro’ of ‘ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers’ heeft gevolgd.

Gebruik van ArcGIS Pro
3 dagen
Nederlands
ArcGIS Pro voor ArcMap-gebruikers
3 dagen
Nederlands