GeoAI-specialist

Bekijk meer leerpaden

Heeft u een vraag over dit leerpad?

Wij geven u graag persoonlijk advies. Neem vrijblijvend contact met ons.

Aanbevolen basistrainingen

Voor de rol van GeoAI-specialist raden wij u aan de volgende trainingen te volgen.

Naast deze drie trainingen is de training ‘Deep Learning met Imagery’ in ontwikkeling en deze komt later dit jaar beschikbaar. Deze training gaat in op de deep learning mogelijkheden binnen ArcGIS. Wilt u meer weten over deze training? Neem dan contact met ons af via opleidingen@esri.nl.  

Gebruik van ArcGIS Pro

Dit is de training voor iedereen die effectief met ArcGIS Pro aan de slag wil gaan.

In deze training leert u de mogelijkheden van ArcGIS Pro kennen. Deze training introduceert technieken om van data te visualiseren, kaarten te maken, data te beheren, geografische analyses te doen en uw data te delen. U leert essentiële vaardigheden die nodig zijn om effectief met ArcGIS Pro aan de slag te gaan.

De volgende onderwerpen/werkzaamheden komen aan bod:

 • Combineren van data uit verschillende bronnen om hier informatieve kaarten van te maken
 • Visualiseren van data
 • Organiseren, creëren en muteren van geografische data
 • Analyseren van data om hier nieuwe informatie van te maken
 • Relateren van niet-geografische tabellen met uw geografische data
 • Delen van kaarten, analyse resultaten en modellen aan anderen
 • Werken met en visualiseren van 3D-data

Vereiste voorkennis op het niveau van ‘Introductie GIS’.

Bekijk training

Rasteranalyses met ArcGIS Pro

In deze training gaat u aan de slag met raster data en raster analyses in ArcGIS Pro. U leert het geografische analyseproces te doorgronden en uit te voeren. U maakt kennis met de raster concepten, verschillende raster formaten en rasteranalysetools zoals hillshade, viewshed en slope. Naast interpolaties komt ook het belang van het combineren van verschillende tools om geografische vraagstukken op te lossen aan de orde.

De volgende onderwerpen/werkzaamheden komen tijdens de training aan bod:
• Raster concepten
• Opslag van rasters
• Map algebra
• Het geografische analyseproces
• De environment settings
• Verschillende analysetools en hun werking. Denk aan afstand- en zichtanalyses.
• Interpolaties en densities
• Raster overlay analyses

Bekijk training

Imagery Analysis in ArcGIS Pro

Deze training is bedoeld voor GIS professionals en beeldanalisten die informatie en inzicht willen afleiden uit satelliet beelden, luchtfoto’s of andere door sensoren ingewonnen datasets. 

We gaan in deze training in op het visualiseren en verwerken van deze data en de afgeleide producten die we daar vervolgens mee kunnen maken. We maken gebruik van onder andere ArcGIS Pro in combinatie met ArcGIS Image Analyst tools.  

 We behandelen onder andere de volgende onderwerpen: 

 • Dynamisch raster functies toepassen om ‘on the fly’ de raster data te processen en analyseren (zoals het verbeteren van de image display en vervolgens change detection toepassen) 
 • Image classification uitvoeren en de nauwkeurigheid van het resultaat beoordelen. 
 • Geclassificeerde thematische rasters maken om de analyse vraag te kunnen beantwoorden. 
 • Werken met afgeleide producten zoals digital elevation models. 
Bekijk training

Neem contact op

Heeft u niet zoveel met formulieren? U kan ook via onderstaande manieren contact met ons opnemen.

E-mail ons

opleidingen@esri.nl

Bel ons

+31 (0)10 217 07 00